Duurzaamheid en energiebesparing

Warmte kracht koppeling

Motor van de WKK-installatie. Gas wordt omgezet in stroom, de warmte die daarbij vrijkomt wordt gebruikt om de kassen te verwarmen.

Wij streven erna om ons bedrijf duurzaam te exploiteren. Wij zijn continu op zoek naar energiebesparende maatregelen.

Als modern glastuinbouwbedrijf is energiebesparing noodzakelijk. We telen bijna het hele jaar door komkommers of tomaten. We streven naar een maximaal klimaat voor de planten, maar daarnaast houden we altijd het energieverbruik in het oog. We zoeken constant naar de meest optimale balans.

De basis voor energiebesparing vormen de energiebesparende maatregelen, zoals rookgascondensor, energieschermen (langs de gevel en bovenin de kas) en een WKK-installatie (Warmte Kracht Koppeling).

CO2 is een belangrijke groeifactor voor planten. CO2 in de rookgassen van de ketel of WKK-installatie wordt toegepast als meststof voor de planten. Zo wordt er overdag gestookt met de ketel of WKK-installatie om CO2 voor de planten te produceren. De hierbij vrijkomende warmte wordt opgeslagen in grote warmwatertanks om in de nacht de kas te verwarmen.

WKK-installatie staat voor Warmte Kracht Koppeling-installatie. Deze installatie produceert elektriciteit uit gas. Ons glastuinbouwbedrijf benut de afvalproducten die hierbij ontstaan, de vrijgekomen warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kas en de geproduceerde CO2 in de rookgassen wordt als meststof voor de planten toegepast. De geproduceerde elektriciteit wordt gedeeltelijk zelf weer gebruikt. De overige elektriciteit wordt terug geleverd aan het net.

De klimaatcomputer is aanhoudend op zoek naar de juiste balans tussen het optimale kasklimaat en energiebesparing.