Verpakken

Komkommers sorteren

Komkommers sorteren

Komkommers worden aangeboden in verschillende sorteringen. De belangrijkste sorteringen zijn 350-400 gram en 400-500 gram.

Wij verpakken onze producten naar de wens van de klant. Verpakken en sorteren vindt dagelijks plaats in verschillende verpakkingen. Er wordt bijvoorbeeld direct in dozen of meermalig fust van de grootwinkelbedrijven verpakt. Om zo efficiënt mogelijk te werken hebben wij het sorteer- en verpakkingsproces zoveel mogelijk gemechaniseerd.

Het geoogst product wordt in oogstkisten via transportwagens verzameld. De oogstkisten worden automatisch geleegd op een lopende band bij de sorteermachine. De afwijkende komkommers worden er handmatig uitgehaald. De overige komkommers worden machinaal op gewicht en lengte gesorteerd en daarna door onze medewerkers ingepakt in iedere gewenste verpakking. Het verpakt product wordt door een robot op pallets geplaatst. De gereed zijnde pallets worden in de koeling ondergebracht om ons product zo vers mogelijk uit te leveren.

Door onze bedrijfsgrootte en de vergaande mechanisering, kunnen we snel en adequaat inspelen op grote en kleine orders van klanten.

Het verpakte product gaat via de koper / exporteur naar het distributiecentrum van het grootwinkelbedrijf. Via dit distributiecentrum komt het product uiteindelijk in de supermarkt en bij de eindconsument.

Het product wordt verpakt conform de kwaliteitsvoorschriften van Oxin Growers, onze afzetorganisatie, KCB (Nederlandse keuringsdienst) en GLOBALG.A.P..

Ons product is volledig traceerbaar in de handelsketen, dankzij een unieke productcodering.