Recycling en efficiënt gebruik van water en voedingsstoffen

druppelaar

Middels een druppelaar wordt het water met de voedingsstoffen gereguleerd.

Voedingsstoffen hebben een groot effect op de kleur van de komkommer. Een komkommer met een donkergroene kleur heeft een goede kwaliteit en houdbaarheid. Wij controleren elke dag meerdere keren de conditie van onze planten en vruchten.

De watergift en bemesting vind plaats via een computergestuurd systeem. De plant ontvangt precies de juiste hoeveelheid water en meststoffen voor een goede groei en productie.

Op basis van plantgewicht en de hoeveelheid zonlicht bepaalt de substraatcomputer het aantal watergiften. De watergiften en gedoseerde meststoffen wordt automatisch geregistreerd. Afhankelijk van de hoeveelheid licht wordt het bemestingsniveau aangepast. Er wordt met weegschalen gewerkt onder de planten om te bepalen hoeveel water en bemesting een plant nodig heeft, de plant geeft dit zelf aan.

Wekelijks worden er watermonsters genomen van het water in het wortelmilieu om te bepalen of alle voedingstoffen voldoende aanwezig zijn. Afhankelijk van het analyseresultaat, teeltstadium en de gewenste groei en kwaliteit krijgen de planten een aangepast bemestingsrecept.

Het drainwater, dit is water wat de plant niet opneemt, wordt via goten en een leidingsysteem terug naar technische ruimte gebracht. Hier wordt dit drainwater verhit om ziektekiemen te doden. Daarna gebruiken we dit water weer als voeding voor de planten. Alle meststoffen, die aanwezig zijn in het drainwater, worden hergebruikt, dit levert ons een kostenbesparing op, maar bovenal is de maatregel goed voor het milieu.