Gedegen basis

De broers en eigenaren van Nature’s Green Group, Hugo en Rob Bakker zijn opgegroeid met de tuinbouw. Ouders, Mieke en Theo Bakker zijn in 1969 gestart met hun tuinbouwbedrijf in Neerkant. In het begin teelden zij vollegronds en enkele glastuinbouw producten. Na verloop van tijd hebben zij zich gespecialiseerd in komkommers.

In 1997 zijn Hugo en Rob toegetreden tot het familiebedrijf. In dat zelfde jaar is er ook een tweede glastuinbouwlocatie in Neerkant aangekocht. De hoofdteelt bleef komkommers, er werd in de herfst op één locatie trostomaten geteeld.

In 2000 en 2002 werd locatie Molentjesdreef uitgebreid naar 2 hectare, tevens werden de oude glasopstanden vervangen en er werd een nieuwe verwerkingshal gebouwd.

Vanwege de omliggende natuur bij de bedrijven in Neerkant was verdere expansie van de twee locaties niet mogelijk. In 2005 besloten Hugo en Rob om een nieuwe locatie in het tuinbouwgebied Siberie te Maasbree aan te kopen. Bij het aankopen van de nieuwe locatie werd de te voeren bedrijfsnaam Nature’s Green Group.

Het nieuw aangekochte bedrijf bestond uit 3,2 hectare glasopstand met verwerkingshal en de mogelijkheid om nog eens een keer 3,2 hectare glasopstand bij te bouwen. In 2007 is de extra 3,2 hectare glasopstand gerealiseerd. Op deze locatie worden tot op de dag van vandaag komkommers en in de herfst trostomaten geteeld.

De tuinbouwlocaties in Neerkant zijn in 2010 gesloten, op deze locaties is deelgenomen aan een provinciale regeling voor afbraak van verspreid liggend glasopstand in kwetsbare gebieden.Rijen komkommerplanten