Teeltplan

Het bedrijf is opgesplitst in drie afdelingen van twee van ieder 32000 m2 en en één van 46000 m2. Om jaarrond te kunnen telen worden er in 2 afdelingen 2 komkommerteelten per jaar opgezet en een tomatenteelt in het najaar. In de andere afdeling telen wij 3 komkommerteelten per jaar. Voordelen zijn een betere kwaliteit, een lagere ziektedruk, een betere benutting van de wkk en een betere benutting van de arbeidsbezetting. Daarnaast bieden meerdere teelten meer afwisseling in werkzaamheden.

De komkommers worden in januari geplant en zijn na 5 weken in productie. De oogstperiode van deze teelt verloopt van eind februari t/m de eerste helft van november, afhankelijk van de prijsvorming. De tomaten worden geoogst vanaf de laatste week november tot en met de eerste week van januari.

                    

Om snel een biologische evenwicht te krijgen worden vroegtijdig natuurlijke vijanden uitgezet tegen plagen als trips, witte vlieg en spint.

Gedurende de productieperiode vinden dagelijks productkeuringen plaats. Zowel op het bedrijf als in het distributiecentra van de afnemers. De productkeuringen op het bedrijf worden aangestuurd door Best of Four, de keuringen in de distributiecentra door de afnemers.

Regelmatig worden de komkommers ook op houdbaarheid getest en vergeleken met de houdbaarheid van onze collega-telers.

De keuringen vinden plaats door keurmeesters van AQS, een onafhankelijke keuringsinstantie, en het KCB, een landelijk opererende objectieve keuringsinstelling.

Los hiervan vinden steekproefsgewijze keuringen plaats door de AID en de VWA (het distributiecentrum). Beiden controleren met name ook op het voorkomen van residu.